Lom Sp meiner dei skal ha klar ordførarkandidaten i løpet av august

foto