Utflytta skjåkvær er engasjert som «hjelpar» for kommunedirektøren

foto