Landbrukskontoret i Lom og Skjåk vil rekruttere nye gardbrukarar

foto