Treskia har fått ny renessanse i skirenn i Sikkilsdalen

foto