Vegard etablerte storbandet «Hosarøy» - har spelt inn og gjeve ut eigenkomponert låt