– Pandemien gjer at krigsåra blir meir realistiske og kjem nærare oss alle