Av 15 millionar til flaumsikring i Innlandet, får Lom 30.000 kroner til reparasjon av erosjonssikring ved Lykkja

foto