foto
Æresdiplomvinnar med gode 4H-arar rundt seg. Frå venstre står Malmfrid Mundhjeld, Ruth Edel Kvandalsvoll Kvålshagen, Marie Galaaen og regionkoordinator Turi Elise Kaus i Oppland 4H. Fremst frå venstre er Anna Bøje Kvandalsvoll, Marita Moen Nørjordet, Idun Bøje Kvandalsvoll og Mia Fjeld Kvandalsvoll. Foto: Arve Danielsen

Ruth Edel fekk æresdiplom for innsatsen sin i Fjelldronning 4H