Det blir svært dyrt å setja dette bygget i stand

foto