Jan Valbjørsløkken såg humoren i den intense debatten om kunstgrasbana i 1982 - og teikna dette.

Grov - og kampen om kunstgraset

Ei flunkande ny kunstgrasbane er på plass i Grov. Utfordringa har vore økonomi og forsikringsoppgjer – ikkje motstand frå bygdafolket. Det var det nemleg mykje av da den fyrste kunstgrasbana kom til Lom i 1982.