foto
Jan Valbjørsløkken såg humoren i den intense debatten om kunstgrasbana i 1982 - og teikna dette.

Grov - og kampen om kunstgraset