Koronastatus i Lom måndag kveld: Brukarar blir ivareteke, personell blir omdisponert