Torgeir T. Garmo er programleiar i programmet «Bygde-Noreg - eit byproblem?»

Her møter vi utfløtte - og heimfløtte lomværar, og problemstillingane kring dette temaet er like aktuelt i dag.

Ein får òg eit godt bilde av utviklinga av bygdasenteret Fossberg, korleis det såg ut for 45 år sidan. Kanskje kjenner du einkvan som er med òg?

Sjå programmet i eigen link her.