Lesja, Dovre, Vågå og Lom har 17 medlemar i kommunestyret, Sel har 25 og Skjåk har 21.

Rådmann Svein Holen har tidlegare peikt på ei mogleg økonomisk innsparing ved å redusere medlemstalet i kommunestyret. Neste veke legg han fram ei sak i formannskapet der han kjem med framlegg om å redusere medlemstalet frå 21 til 17 frå og med neste kommunestyreperiode.