12 personar vil bli sjukepleiar på Skjåk legekontor