Sjodalen har nå problemer med mobilnettet. Foto: Arve Danielsen/Arkiv

Telenor er kontakta og skal vera på veg for å undersøke utfallet.

Ifølgje kommunen skal breibandet vera intakt. Og det er plassert ut personell med naudnettsradio på Randsverk Camping. Og på Bessessegen Fjellpark (Maurvangen) er det plassert ut ein naudnettsradio.