DNT Gudbrandsdalen ber om løyve til å byggje på Pollodden