I helga kan du lære deg bugg, gammaldans, springleik og pols på éin og same dag