Familie, gode vener og den sterke interessa for klatring og sykling er hovudgrunnane til at Espen Kolden vil flytte heim att. Foto: Vigdis Kroken

– Det kjennest svært godt å flytte heimatt til Lom

Espen Kolden, som har budd utanbygds ei årrekkje, har sett etter hus i Lom i lang tid. Nå har det endeleg ordna seg.