foto
Line Gjesling Sandbo frå Vågå får draumen sin oppfylt nå med ansvaret for designet på hotellet i heimbygda si. Foto: Kari Margot Odnes

Line (28) utformar nye Villa hotell

– Dette er draumeprosjektet, seier vågåjenta Line Gjesling Sandbo, som er i full gang med å bestemme korleis Villa hotell skal sjå ut i framtida.