Bruarbeid på Otta - togtrafikken vil gå som normalt