Liavegen/Nedre Nordheradsveg: – Vegen må utvidast og få fast dekke