Konsert med spel og song i «kulturgarasjen» på Søre Byre

foto