Norsk Smaksskule inspirerer og spreier matglede blant seniorar