Skjåk: Kommuneoverlegen vurderer risikoen for eit raskt aukande smitteutbrot som liten