Kunngjeringa av resultatet etter folkeavstemminga er utsett