Smitte i Dovre og Sel - Vågå følgjer med på situasjonen

foto