Bilen som fekk mest merksemd, var denne bilen, forma som ei ferje. Farkostane var med i billøpet «Park and party», som vart starta i 2015. Stikkord for dette billøpet skal vera kreativitet, samkjensle og brorskap.