Nytt prosjekt frå Norsk Smaksskule: Nå er det dei eldre sin tur