foto
Fossen som kastar seg ut i fritt fall, helsar frå fjellet med eitt slør av vatn. I kulpane nedanfor fossen ligg storauren og vakar. Brettingi renn vidare ut i Finna. Foto: Arve Danielsen

Fredfull vandring i furuskog med fossefall