Ni søkjarar til heimesjukepleia og åtte til miljøterapitenesta