Tenden Transport: - Kostar oss 1 mill. ekstra i året å køyre om Sogn

foto
Skulle vi køyrd til Oslo om Sogn i staden for over Strynefjellet ville det kosta oss 1 million kroner meir på eitt år, poengterte Rolf Olav Tenden på vegne av Trenden Transport Foto: Roger Oldeide