Satsar vidare på caravanbutikk i nytt lokale

foto