Farleg å krysse vegen her når det er mørkt - etterlyser gateljos