Gjende er saman med Trollstigen og Vøringsfossen dei tre største attraksjonane langs satsinga på dei nasjonale turistvegane.

Knut Hjeltnes arkitekter har heilt sidan 2008 vore engasjert av Statens vegvesen for å utarbeide planer for Gjendeosen og Reinsvangen.

Nå har Hjeltnes sendt søknad til Vågå kommune for to tiltak; ny brygge med bryggehus skal legge betre til rette for Gjendebåtane, og nytt servicebygg og utviding av parkeringa på Reinsvangen.