Dette skriv varsom.no i vurderinga si:

– Sol og høge dagtemperaturar gjer snøen våt i alle himmelretningar, det er lett å løyse ut skred og skred kan losne naturleg. Enkelte skred kan bli store. Klarvêr på natta gjer at snødekket frys til i høgda, men sol og varme vil raskt bløyte opp snøen, og skredfaren vil auke utover dagen. Det finst fleire svake lag i snødekket, spesielt i høgareliggjande terreng i nordleg sektor. Det er usikkert kva som skjer når varmen trekker djupare i snødekket, men det kan føre til naturleg skredaktivitet og enkelte store skred. Snødekket vil vera uforutsigbart nokre dagar nå inntil nysnø og svake lag er smelteomvandla og fuktigheita drenert i alle himmelretningar. Det varme vêret gjev også fare for glideskred og skavlbrot. Unngå opphold under glidesprekkar og hald avstand til skavlar.