Får setje opp billettbu ved Prestfosstraversen

foto