Naudsynt krav i krisetid: – Matproduksjonen må sikrast

foto