Har fått nye midlar til kompensasjonsordning for lokalt næringsliv