Elsyklar inn til Glitterheim skal overvakast i sommar