Elsyklar inn til Glitterheim skal overvakast i sommar

foto
Vegen inn til Glitterheim er populær for syklister. Ved bommen på grensa til nasjonalparken står det syklar til leige.  I år er vegen også opna for elsyklistar. Foto: Arve Danielsen