Her skal det opp veglys for å betre trafikktryggleiken for mjuke trafikantar