Vegutfordringar i distriktet: Lite forstått av politikarane

foto