Norsk fjellsenter er eit steg nærare etablering av nasjonalt kompetansesenter for fjellredning i Lom