I år blir det festival: – Det er ingenting som tydar på at det blir færre gjestar nå enn tidlegare