– Kvar er lokaldemokratiet når politikarane ikkje lyttar til så mange samstemte interesser?