– Kvar er lokaldemokratiet når politikarane ikkje lyttar til så mange samstemte interesser?

foto
Mai Bakken, Bjørn Kaltenborn, Hallvard Helland og Sigurd Rønningen fortsette praten etter at debatten var over. Foto: Arve Danielsen