Ragna studerte russisk, men vart politiadvokat og medaktor i Carew-saka

foto