Dømt til fengsel for vald og trugslar - ankar til Høgsterett