Fylkesveg 51 var blant mange vegar i Ottadalen som fekk hard medfart da ekstremvêret «Hans» herja for snart ein månad sidan.

Store øydeleggingar førte til at den populære fylkesvegen mellom Vågå og Valdres vart stengt mellom anna ved Randen.

Fredag opplyser vegtrafikksentralen i Statens vegvesen at fylkesvegen nå er open att for trafikk etter å ha vore stengt i fleire veker.

Vegen vart opna att for trafikk klokka 13 fredag.