Støtte til Prestegardshagen i Ullinsvin: – Eg vart så glad

foto