– Vi vurderer at situasjonen i barnevernsinstitusjonane er forholdsvis krevjande