– Målet er å gjera det lettare for lag og foreininger